Bioenergija Forum

Unesite vrijednost i odaberite veličinu (k, M, G...) mjerne jedinice

Fizikalne jedinice
Fosilna goriva
BIOMASA
Rad konja i čovjeka

Objašnjenje pojmova [pokaži]
Prefiksi
kkilo103 = 1000
Mmega106
Ggiga109
Ttera1012
Ppeta1015
Eeksa1018
Mjerne jedinice
J -joule
cal -kalorija
W -vat, jedinica snage, = J/s → stopa potrošnje
energije od 1 J svake sekunde
Wh -vat-sat, energija koju potroši potrošač snage
1 W u vremenu od jednog sata
Wy -vat-godina, energija koju potroši potrošač snage
1 W u vremenu od jedne godine
Btu -britanska termalna jedinica
toe -energija oslobođena gorenjem jedne tone sirove nafte
bbl -energija oslobođena gorenjem jednog barela
(≈ 159 litara) sirove nafte
tce -energija oslobođena gorenjem jedne tone ugljena
m3 -kubni metar, m3
t -tona
L -litra
hph -energija jednaka radu jednog konja u vremenu od jednog sata
mph -energija jednaka radu jednog čovjeka u vremenu od jednog sata
Oznake i primjeri
e -eksponent, npr. e-2 = 10-2 = 0.01, ili 1.63e+2 = 1.63 × 102 = 163
kWh -kilovat-sat → k(=1000) × W(=1J/s) × 1 sat (=3600 s) = 3 600 000 J = 3.6 MJ